Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Hradište - okres PartizánskeHľadať
 
 

Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmiVytlačiť
 

 

 

C H R Á Ň M E    L E S Y   P R E D   P O Ž I A R M I

         

        Na ochranu lesov pred požiarmi je potrebné dbať a vykonávať opatrenia celoročne. Zvýšenú pozornosť venovať hlavne v jarných mesiacoch a v období dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, silného vetra, v čase prázdnin, dovoleniek, turistického ruchu, zberu lesných plodov a úrody a hlavne  v čase vyhlásenia zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Nielen klimatické faktory, ale aj činnosť a aktivita človeka  a často jeho nedbanlivosť, nepozornosť pri zakladaní ohňov, fajčení, pričinenie detí a mládeže bez dozoru dospelých,  nedodržanie zákazov a príkazov  ovplyvňujú ohrozenie lesov a porastov pred požiarmi.

 

       V zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch upozorňujeme na:

 

 

Z Á K A Z

uvedených činností v lesoch a priľahlých pozemkoch

 

 

zakladať alebo udržiavať oheň a táboriť mimo vyznačených miest a na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,

fajčiť alebo odhadzovať horiace a tlejúce predmety v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov,

manipulovať s otvoreným ohňom v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov,

vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

zakladať skládky  a znečisťovať les odpadkami a odpadmi.

 

 

 

  Občania a sú povinní dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti a konať tak, aby nezapríčinili vznik požiaru. V prípade spozorovania požiaru sú povinní uhasiť požiar ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.

Požiar ohlásiť na najbližšej ohlasovni požiarov, obecnému úradu, lesnej správe, okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru na č. telef. 112, 150.

 

 

  Za porušenie:  zákazu vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov alebo zakladania ohňa na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, zákazu zakladania ohňa v lesoch mimo vyznačených miest, zákazu fajčenia na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, za nezabezpečenie plnenia opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi v zmysle § 61 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov môže byť fyzickej osobe uložené pokarhanie alebo pokuta do výšky 331,- eur a za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi možno uložiť v blokovom konaní pokutu do 100,-eur.


 

Zverejnené 5.4.2019


 

 Hradište v zime

            

Obec Hradište sa nachádza v regióne Stredné ponitrie, kraj Trenčiansky, okres Partizánske. Rozloha obce je 4,8 km2, počet obyvateľov ( k 31.12.2006) 1 047.

Obec sa nachádza v údolí Nitrice, 9km severne od Partizánskeho. Leží pod lužickým hradiskom zo starej doby železnej, na ňom stojí románsky kostol a cintorín. Vznik obce Hradište nie je možné presne historicky doložiť, chýbajú dôkazy, ktoré by mohli priblížiť začiatok historického vývoja. Predpokladá sa však, že osada Hradište vznikla v druhej polovici deviateho storočia, teda dvesto rokov pred postavením kostola.

                           
románsky kostol v HradištiRománsky kostol v Hradišti má 900 rokov a bol postavený okolo roku 1096. Stojí neďaleko obranného valu, ktorý v posledných rokoch znížili agrotechnické zásahy. Okolo kostola je kamenný múr, ktorý bol v roku 1994 opravený. Hradište bolo až do roku 1424, kedy prešlo do vlastníctva nitrianskeho biskupa, vlastníctvom ostrihomského kniežacieho konventu. V roku 1777 sa obec stala vlastníctvom nitrianskej kapituly. V 19.storočí zohrávala obec významnú úlohu, keď ležala na dôležitej obchodnej a poštovej trase. Zároveň sa tadiaľto vracali slovenskí dobrovoľníci pri bojoch proti uhorskej armáde.

Dlhú tradíciu v obci má aj kultúra. Od roku 1920 tu pôsobilo ochotnícke divadlo, v roku 1927 tu vznikla dychová kapela,  v roku 1937 bola založená mládežnícka folklórna skupina.Na tradície  nadviazal v roku 1984 založením mládežnícky dychový súbor Hradišťanka. Ako prvá na Slovensku tu bola založená súkromná umelecká škola pre dychové nástroje.

                                                                              

              Mládežnícka kapela Hradišťanka

                               Mládežnícka kapela HRADIŠŤANKA pod vedením p.Skaličana 

 

                                                                                       mažoretky

                                                             Staršie mažoretky AKORD Hradište                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


 

virtualny cintorin

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka