Prechod na navigáciu Hlavné menu
Obec Hradište - okres Partizánske

Zoznam zmlúv

Zmluvy » subjekt: Obec Hradište » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena * Dátum ukončenia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy
8/2018ZSE Energia, a. s.Zmluva o združenej dodávke elektrinydodávanie elekriny0,00 €nestanovený16.3.2018
7/2018COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvoKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností 20 000,00 €nestanovený6.3.2018
6/2018Paver JánKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností v katastrálnom území Hradište1 027,50 €nestanovený23.2.2018
5/2018Martin Rybanskýzmluva o dieloHudobný doprovod na fašiangovom sprievode v obci Hradište85,00 €nestanovený5.2.2018
4/2018Obecný futbalový klub TATRAN HradišteO poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hradišteposkytnutie dotácie 3 500,00 €nestanovený18.1.2018
3/2018eRKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detíO poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hradišteposkytnutie dotácie  350,00 €nestanovený18.1.2018
2/2018Jednota dôchodcov SlovenskaO poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hradišteposkytnutie dotácie 1 200,00 €nestanovený15.1.2018
1/2018Ing. Jozef Hadvig. FS BukovinaZmluva o dielo 1/2018Hudobné vystúpenie folklórneho súboru Bukovina na Novoročnom koncerte v kultúrnom dome v Hradišti 170,00 €nestanovený8.1.2018
Zmluvy » subjekt: Obec Hradište » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 27
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
27/2017E- cycling s. r. o. Zmluva č. SZN2018009Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci0,00 €28.12.2017nestanovený
26/2017Martin MiklošZmluva o dielo 8/2017Silvestrovský program v KD Hradište 160,00 €28.12.2017nestanovený
25/2017Milan BaránikZmluva o dielo Ozvučenie na podujatí Dušičková slávnosť50,00 €8.11.2017nestanovený
24/2017Štefan HorskýZmluva o dielo č.Hudobná produkcia - Mesiac úcty k starším40,00 €10.10.2017nestanovený
23/2017Media representative, s. r. o.Dodatok k zmluve o nájmepostúpenie práv a povinností0,00 €5.10.2017nestanovený
22/2017Regionálne kultúrne centrum v PrievidziZmluva o spolupráci pri zabezpečovaní regionálnych podujatí a materiálov v oblasti občianskej obradnosti na hornej Nitre v roku 2017Zabezpečenie účasti zástupcov obce na podujatia, ktoré RKC Prievidza pripraví0,00 €31.12.2017nestanovený
21/2017Západoslovenská distribučná, a.s.zmluva o spoluprácizvájomná spolupráca pri výstavbe0,00 €30.8.2017nestanovený
20/2017Slovenská agentúra životného prostrediaZmluva o poskytnutí podpory z Evniromentálneho fonduObnova parku v obci Hradište5 000,00 €18.8.2017nestanovený
19/2017SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamHromadná licenčná zmluvaUdelenie licencie0,00 €11.8.201713.8.2017
18/2017Sebedražská kapelaZmluva o dieloúčinkovanie na podujatí : 90. výročie DH v Hradišti 500,00 €12.6.2017nestanovený
17/2017Trenčiansky samosprávny krajZmluva o poskytnutí dotácieposkytnutie finančnej dotácie na Festival dychových hudieb1 500,00 €8.7.2017nestanovený
16/2017Mihálka ŠtefanKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností v katastrálnom území Hradište6 980,00 €25.7.2017nestanovený
15/2017Tomáš BurzaKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností v katastrálnom území Hradište6 860,00 €11.5.2017nestanovený
14/2017Dolný Michal, Dolná KatarínaKúpna zmluvaPrevod nehnuteľností v katastrálnom území Hradište6 920,00 €2.6.2017nestanovený
13/2017Lukáš KňazeZmluva o dieloHudobná produkcia a ozvučenie - Medzinárodný deň detí35,00 €6.6.2017nestanovený
Položky 1-15 z 27
Zmluvy » subjekt: Obec Hradište » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 34
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
33/2016ENVI- PAK, a.s.Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Zákona č.513/1991 Zb. rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov0,00 €25.3.2016nestanovený
32/2016ENVI- PAK, a.s.Zmluva č. Z11202015482Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov 0,00 €6.4.2017nestanovený
31/2016Milan BaránikZmluva o dieloOzvučenie na Jasličkovej slávnosti50,00 €29.12.2016nestanovený
30/2016V- Elektra Slovakia, a. s.Zmluva o združenej dodávke elektrinydodávanie elekriny0,00 €29.12.2016nestanovený
29/2016Ing. Ivan BujnaZmluva o dielo Vyradenie a usporiadanie registratúrnych záznamov 1 000,00 €10.12.2016nestanovený
28/2016GATERING JOSIP s. r. o.Nájomná zmluvaprenájom 100,00 €2.12.2016nestanovený
27/2016Revivo s. r. o.Mandátna zmluvaporadenský servis0,00 €16.11.2016nestanovený
26/2016Ing. Soňa Utekalová KopálováZmluva o dieloÚčinkovanie na podujatí50,00 €1.11.2016nestanovený
25/2016Vratislav Skaličanzmluva o dieloúčinkovanie na podujatí Úcta k starším20,00 €5.11.2016nestanovený
24/2016Slovenské kameňolomy o. z. Hradište, s. r. o.Nájomná zmluvanehnuteľnosti v katastrálnom území Hradište v KN3 000,00 €14.10.2016nestanovený
23/2016Inpro spol. s r. o.Zmluva o dielo č. P 16-16vypracovanie projektu stavby5 460,00 €28.9.2016nestanovený
22/2016Podkamenský IvanZámenná zmluvaZámeny pozemkov v katastrálnom území Hradište0,00 €22.9.2016nestanovený
21/2016Milpek s. r. o.Zmluva o dielo č. 7/2016Vykonanie stavebných prác na objekte ,, Zateplenie budovy MŠ v obci Hradište23 149,70 €13.9.2016nestanovený
20/2016Tomáš MedekKúpno predajná zmluva na pozemkyprevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti1 175,40 €8.9.2016nestanovený
19/2016SR- Centrum vedecko-technických informáciíDarovacia zmluvadarovanie hnuteľného majetku štátu0,00 €7.6.2016nestanovený
Položky 1-15 z 34
Zmluvy » subjekt: Obec Hradište » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 27
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
27/2015Slovenský hydrometeorologický ústavNájomná zmluvaprenájom parcely30,00 €3.12.20154.12.2031
26/2015Darina Ďurčeková, JUDr. Peter Dolný, Milan Dolný, Annamária Heldiová, Ing. Magdaléna DolnáKúpna zmluvakúpa nehnuteľnosti zapísaná v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v PE, katastrálnom odbore na LV č.2087 k. ú. Hradište 744,00 €13.1.2016nestanovený
25/2015Obec HradišteZmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miestVyužívanie plnenia podlľa zmluvy0,00 €29.12.2015nestanovený
24/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PartizánskeDohoda č. 15/09/054/1-ŠnZdohoda na zam. podľa § 544 858,20 €3.12.2015nestanovený
23/2015Sociálna poisťovňa, pobočka TopoľčanyDohoda o poskytovaní údajov pre registerposkytovanie údajov z evidencie SHR0,00 €21.11.2015nestanovený
22/2015Komunálna poisťovňa, a.s.Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieúrazové poistenie počas aktivačnej činnosti6,64 € (jednotková)1.11.201530.4.2016
21/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PartizánskeDohoda č. 15/09/052a/15/01/ŠRvykonávanie aktivačnej činnosti0,00 €22.10.2015nestanovený
20/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PartizánskeDohoda č. 15/09/052a/15/ŠRvykonávanie aktivačnej činnosti 476,40 €21.10.2015nestanovený
19/2015RKC v PrievidziZmluva o spoluprácizáujmová činnosť seniorov26,00 €27.10.2015nestanovený
18/2015Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného zariadeniaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia5,59 €13.10.2015nestanovený
17/2015Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného zariadeniaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia5,59 €13.10.2015nestanovený
16/2015Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného zariadeniaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia5,59 €13.10.2015nestanovený
15/2015Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného zariadeniaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia5,59 €13.10.2015nestanovený
14/2015Komunálna poisťovňa, a.s.poistná zmluvapoistenie kamerového systému 129,82 €13.10.2015nestanovený
13/2015Komunálna poisťovňa, a.s.poistná zmluvapoistenie detí v MŠ53,36 €1.9.2015nestanovený
Položky 1-15 z 27
Zmluvy » subjekt: Obec Hradište » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
15/2014EKO HUNKA, s. r. o.Dodatok Zmluvy s obcou : HradišteZaisťovanie zberu, prepravy a zneškodňovania a zhodnocovania separovaného odpadu0,00 €26.3.201431.12.2019
14/2014DDH HradišťankaDotácia z rozpočtu obceDotácia z rozpočtu obce1 500,00 €25.6.201431.12.2014
13/2014DDH HradišťankaDotácia z rozpočtu obceDotácia z rozpočtu obce 750,00 €25.6.201431.12.2014
12/2014Eva ĎuržováAudit za rok 2013audit za rok 2013 400,00 €30.5.201431.12.2014
11/2014OFK Tatran HradišteZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcezmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce3 700,00 €1.4.201431.12.2014
10/2014Regionálne kultúrne centrum v PrievidziZmluva o spolupráci 2014zmluva o spolupráci 201440,00 €28.3.201431.12.2014
9/2014Jozef HabalaZmluva o nájme hrobového miesta zmluva o nájme hrobového miesta15,00 €20.3.201418.3.2024
8/2014Jana TomkováZmluva o nájme hrobového miesta zmluva o nájme hrobového miesta15,00 €19.3.201417.3.2024
7/2014Jana Tomková Zmluva o nájme hrobového miesta zmluva o nájme hrobového miesta50,00 €19.3.201417.3.2024
6/2014Mesto Bánovce nad BebravouDohoda o zabezpečení záuj.vzdelávania v CVČ zabezpečenie záujmového vzdelávania v CVČ15,00 €21.3.2014nestanovený
5/2014Orange Slovensko a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služiebzmluva o poskytovaní verejných služieb0,00 €5.3.2014nestanovený
4/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PartizánskeDohoda na vykonávanie aktivačnej činnostidohoda aktivačná činnosť 244,50 €26.2.201431.8.2014
3/2014Emília BugárováKúpna zmluva č.1/2014-pozpredaj obecného pozemku 192,40 €25.2.2014nestanovený
2/2014Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PartizánskeDohoda na podporu zamestnanosti § 50jDohoda § 50j4 726,26 €30.1.201431.10.2014
1/2014JDS HradišteZmluva č.1/2014-dot o poskytnutí dotácieposkytnutie dotácie z rozpočtu obce1 300,00 €18.1.20142.12.2014
Zmluvy » subjekt: Obec Hradište » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 19
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
19/2013Regionálne kultúrne centrum v PrievidziZmluva o spolupráci Jeseň je dar 201322,00 €8.11.2013nestanovený
18/2013Strabag s.r.o.Zmluva o dieloOprava asfaltových výtlkov 2013 828,00 €25.10.2013nestanovený
17/2013Eva ĎuržováZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit 2012 400,00 €3.10.2013nestanovený
16/2013ÚPSVaR PartizánskeDohoda na podporu zamestnanosti § 50jDohoda § 50j5 653,71 €26.9.201330.6.2014
15/2013Štátny pedagogický ústav BratislavaDarovacia zmluvaDarovanie Dataprojektoru1 124,23 €21.9.2013nestanovený
14/2013Miroslav Legéň, Jaroslav RizikyZmluva o dielo č. 1/2013oprava priestorov MŠ4 281,00 €10.7.20139.8.2013
13/2013DDH HradišťankaZmluva č.3/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcedotácia pre rok 2013 800,00 €3.7.201331.12.2013
12/2013Bioplant OstraticeZmluva o spolupráci odber školského ovocia0,00 €27.6.2013nestanovený
11/2013Damiper s.r.o.Zmluva o dielovýmena okien na budove MŠ4 678,80 €28.5.2013nestanovený
10/2013Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PartizánskeDohoda na vykonávanie aktivačnej činnostiaktivačná činnosť 318,00 €28.5.2013nestanovený
9/2013Blacho Trapez s.r.o.Zmluva o prenájme reklamnej plochyprenájom plochy 465,57 €30.4.201328.4.2023
8/2013Regionálne kultúrne centrum v PrievidziZmluva o spolupráci ZPOZ30,00 €18.4.2013nestanovený
7/2013Mediatel Zmluva o uverejnení inzercie 150,00 €4.4.2013nestanovený
6/2013OFK Tatran HradišteZmluva č.2/2013 o poskytnutí dotácieposkytnutie dotácie z rozpoču obce4 000,00 €26.3.201331.12.2013
5/2013Hradištská kapela - juniorvystúpenie na obecnej akcii MDŽvystúpenie na obecnej akcii MDŽ 200,00 €11.3.2013nestanovený
Položky 1-15 z 19
Zmluvy » subjekt: Obec Hradište » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 79
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
79/2012Regionálne kultúrne centrum v PrievidziZmluva o spolupráciokresná prehliadka záujmovej činnosti seniorov Jeseň je dar24,00 €20.10.2012nestanovený
78/2012Emília BugárováZmluva č.52/2012 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta20,00 €16.10.201214.10.2022
77/2012Slovak Telekom, a.s.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebprenosný telefón do ZŠ9,90 €11.10.2012nestanovený
76/2012Slovak Telekom, a.s.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebprenosný telefón do MŠ9,90 €10.10.2012nestanovený
75/2012Jarmila ŠtálnikováZmluva č.51/2012 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta40,00 €4.10.20122.10.2022
74/2012Jarmila ŠtálnikováZmluva č.50/2012 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta40,00 €4.10.20122.10.2022
73/2012Jedlička RastislavZmluva č.49/2012 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta20,00 €13.9.201211.9.2022
72/2012Jedlička RastislavZmluva č.48/2012 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta40,00 €13.9.201211.9.2022
71/2012Cagáň MilanZmluva č.47/2012 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta40,00 €6.9.20124.9.2022
70/2012Bioplant OstraticeZmluva o spoluprácidodávka ovocia do ŠJ0,00 €4.9.2012nestanovený
69/2012DDH HradišťankaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.3/2012dotácia pre DDH pre rok 2012 800,00 €28.8.201231.12.2012
68/2012PaedDr. Erika DuchovičováZmluva č.46/2012 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta40,00 €14.8.201212.8.2022
67/2012PaedDr. Erika DuchovičováZmluva č.45/2012 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta40,00 €14.8.201212.8.2022
66/2012Slovakia Energyrámcová zmluva na odber el.energierámcová zmluva na odber el.energie0,00 €10.8.20128.8.2013
65/2012Kňazeová VieraZmluva č.44/2012 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta40,00 €8.8.20126.8.2022
Položky 1-15 z 79
Zmluvy » subjekt: Obec Hradište » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 306
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
309/2011Doc.Dr. Vladimír Jakuš, CSc.Zmluva č.293/2011 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta60,00 €23.12.201120.12.2021
308/2011Šútora IvanKúpna zmluva nákup pozemku1,00 €21.12.2011nestanovený
307/2011p. Marta DobiášováZmluva č.292/2011 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta40,00 €17.12.201115.12.2021
306/2011Obec HradišteZmluva č.291/2011 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta40,00 €10.12.20117.12.2021
305/2011Obec HradišteZmluva č.290/2011 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta40,00 €10.12.20117.12.2021
304/2011Obec HradišteZmluva č.289/2011 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta40,00 €10.12.20117.12.2021
303/2011Obec HradišteZmluva č.288/2011 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta40,00 €10.12.20117.12.2021
302/2011Obec HradišteZmluva č.287/2011 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta40,00 €10.12.20117.12.2021
301/2011Obec HradišteZmluva č.286/2011 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta40,00 €10.12.20116.12.2021
300/2011Obec HradišteZmluva č.285/2011 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta10,00 €10.12.20116.12.2021
299/2011Obec HradišteZmluva č.284/2011 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta40,00 €10.12.20116.12.2021
298/2011Obec HradišteZmluva č.283/2011 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta60,00 €10.12.20116.12.2021
297/2011Obec HradišteZmluva č.282/2011 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta20,00 €10.12.20116.12.2021
296/2011Obec HradišteZmluva č.281/2011 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta20,00 €10.12.20116.12.2021
295/2011Obec HradišteZmluva č.280/2011 o nájme hrobového miestaprenájom hrobového miesta40,00 €10.12.20116.12.2021
Položky 1-15 z 306

webygroup

dnes je: 17.3.2018

meniny má: Ľubica

Zaregistrovaním sa budete dostávať informácie o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

7758035

Úvodná stránka