Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Hradište - okres PartizánskeHľadať
 
 

Ďurina Štefan

Ďurina Štefan

 

prof.Ing.Štefan Ďurina CSc.          *1915         + 1997

    
Prof.Ing.Štefan Ďurina sa narodil 6.3.1915 v Hradišti. Základné vzdelanie nadobudol v rodnej obci.V rokoch 1929 - 1937 navštevoval Štátne reálne  gymnázium v Prievidzi,ktoré skončil s vyznamenaním. V tejto dobe Štefan Ďurina patril spolu s Ladislavom a Alojzom Baránikovými,Jánom Gašparíkom a Štefanom Miklašom,k zakladajúcim čľenom futbalu v Hradišti.

V rokoch 1937 - 1939 nastúpil na štúdiá na České vysoké učení technické v Prahe na katedru zemědelskeho a lesního inženírství. Štúdium ukončil s výborným prospechom. V rokoch 1940 - 1941 navštevoval zimný semester na poľnohospodárskej sekcii Poľnohospodárko-lesníckej fakulty Univerzity Nezávislej Dŕžavy Chorvátskej v Záhrebe a v školskom roku 1940-1941 letný semester na Vysokej poľnohospodárskej škole vo Viedni. Po úspešnom ukončení štúdií a čerstvým diplomom inžiniera,pracoval na rôznych miestach v odbore poľnohospodárstva. 11.3.1942 nastúpil ako kontrolór miešania krmív v Slovenskej obilnejspoločnosti.  13.4.1948 nastupuje ako zástupca povereníctva  výživy v poradnom zbore pri zmocnencovi vlády pre hospodárenie s ovocím a zeleninou.  27.6.1951.nastupuje do Družstva pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami,kde bol menovaný prednostom oddelenia zeleniny.  28.2.1953 bol Štefan Ďurina menovaný Ministerstvom výkupu pre Slovensko- vedúcim referátu obilia a osív v oddelení rastlinnej výroby.  8.1.1954 Ministerstvo školstva menovalo Štefana Ďurinu zástupcom docenta na VŠE v Bratislave pre odbor rastlinnej výroby. 1.1.1960 bol vymenovaný  docentom pre odbor rastlinnej výroby na Fakulte výrobno-ekonomickej VŠE v Bratislave.Kandidácku dizertačnú prácu obhájil na Fakulte ekonomiky ariadenia výrobných odvetví  Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, dňa 30.januára 1974 a bol mu udelený titul CSc.

13.1.1978  bol Ing.Štefan Ďurina CSc. prezidentom ČSSR  menovaný za mimoriadneho profesora pre odbor ekonomiky poľnohospodárstva.Zároveň bol menovaný do funkcie prorektora na VŠE pre výchovnú prácu.

Štefan Ďurina bol mimoriadne aktívny aj v publikačnej činnosti. Napísal 6 odborných publikácií, 5 učebných textov a skrípt, 16 vedeckých článkov a viac než 53 odborných článkov, všetko z oboru poľnohospodárstva, za čo mu Spolok slovenských spisovateľov udelilvyznamenanie.

Medzi jeho nájznámejšie dielo ktoré napísal patrí publikácia "Pamätnica obce Hradište", ktorú napísal Štefan Ďurina v roku 1996 a venoval ju všetkým rodákom.

Prof.Ing.Štefan Ďurina zomrel 17.10.1997 v Bratislave. Pochovaný je na cintoríne v Hradišti  


 

virtualny cintorin

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka