Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Hradište - okres PartizánskeHľadať
 
 

Kultúrna história

Divadelná a hudobná osvetová činnosť

prvá hra v r. 1920Osvetová činnosť v Hradišti sa začala hneď po skončení svetovej vojny. Divadelní ochotníci ako prví začali s osvetovou činnosťou. Už r.1920 predviedli divadelnú hru od Ferka Urbánka Už sú  všetci v jednom vreci.  Z tohto predstavenia sa zachovala vzácna fotografia. Nevie sa však, kto bol režisérom tejto prvej hry.                                

Po roku 1921 sa učinkovanie ochotníckych divadelníkov zásluhou nového učiteľa Petra Pospíšila zaktivizovalo. V roku 1921 prišli do našej obce učitelia Peter a Anna Pospíšilovci. Táto manželská dvojica počas 40-ročného učinkovania v rámci 8-ročnej školskej dochádzky vychovala niekoľko generácií mladých ľudí. Okrem pedagogickej činnosti Pospíšilovci vykonali kus osvetovej práce v oblasti ochotníckeho divadla. Divadelní ochotníci po vedením Petra Pospíšila zohrali medzi dvoma vojnami desiatky divadelných predstavení. Hrali hry Urbánka, Socháňa, Palárika, Tajovského a niektorých ďalších autorov. Vyrástla mladá ochotnícka generácia, v ktorej sa vyprofilovalo niekoľko výrazných hereckých osobností. Medzi ochotníkmi boli najznámejší Jozef Kňaze, povolaním  kolár, a Ferko Mašláni, murársky majster. Jozef Kňaze bol rodený komik. Počas ochotníckej kariéry stvárnil viacero vydarených postáv. Medzi zakladateľov povojnovej ochotníckej generácie patrili bratia Švecovci, Jaroslav, Ján a František, Anton Krček,ktorý neskôr emigroval do Argentíny, Vilma Mašlániová,Margita Šiariková a Ilonka Reislová,rodáčka z Hradišťa,ktorá na hosťovanie prichádzala z Velkých Bielic.
Popri zakladateľskej ochotníckej generácii vyrastali ďalší mladí ochotníci. Nadviazali na prácu svojích predchodcov. Patrili k nim Jozef Gálus, Ján Kropil, Ľudovít Masár, Michal Fodora, Jozef Straka, Michal Gašparík a ďalší. Nové pohľady na prácu divadelných ochotníkov priniesli hradištskí študenti, ktorí cez prázdniny uviedli niekoľko hier zahraničných autorov. Boli to hry Polnočný vlak, Dračí pazúr a ďalšie. Predstavenia študentov navštevovali diváci z okolitých obcí, najmä mladí muži a ženy z Partizánskeho, z Baťovej školy práce. V rámci osvetovej činnosti sa v obci začala formovať folklórna skupina z radov mládencov a ďievčat.
národopisné oslavy v r. 1937Skupina bez predchádzajúcich skúseností a vzorov prvýkrát vystúpila v lete v roku 1937 počas národopisných slávností v Trenčianských Tepliciach, kde boli medzi divákmi na tribúne prominentní slovenskí politici. Hradištská mládež predviedla hosťom hradištskú svatbu. Diváci obdivovali prekrásne zlatom vyšívané ženské kroje a pôsobivé ľudové piesne. Folklórna skupina vystúpila na podobnom podujatí v Trenčianských Tepliciach aj v roku 1938. Sponzorom folklórnej skupiny bol mlynár Ladislav Hýbal.

Po odchode Pospíšila nový správca školy Pavol Ďuriš zorganizoval v rámci osvetovej besedy divadelný súbor, ktorý často vystupoval pred domácim obyvateľstvom.Vystupoval aj mimo Hradišťa, v Nadliciach , Brezolupoch, Dolných Našticiach a inde. Počas pôsobenia Pavla Ďuriša vo funkcii dramaturga a režiséra dorástla ďalšia divadelná a herecká generácia. Boli to Július Miške, Ľubo Holba, Anton Podkamenský, Pavel Panáček, Magdaléna Cvešperova, Viktória Kropilová, Emília Habalová, Helena Cibrínová, Magda Pospíšilová, Jozef Švec, Anton Gálus a ďalší. Nebolo však vhodnej miestnosti na predstavenia, čo sa stalo brzdou divadelného ochotníctva. Súbor zanikol.

sejmout0001.jpg

                         Hradištskí divadelníci r.1955-1960vystúpenie v r. 1979V rokoch 1975 až 1981 veľmi intenzívne pracovala ženská folklórna skupina Šípok pod vedením agilnej čľenky Márie Fodorovej. Členky skupiny nacvičili niekoľko spevoherných obrázkov z dedinského života, ktoré v štylizovanej forme predvádzali ucelené pásma dávnych zvykov a obyčajov nášho ľudu. Dejové výstupy spestrovali príležitostné piesne. Skupina Šípok vystupovala v obci pri slávnostných príležitostiach a zúčastnila sa na viacerých folklórnych súťažiach v okrese Topoľčany a na Myjave.

sejmout0002.jpg  

                             Priadky  1980

sejmout0011.jpg

                             Vynášanie MorenyHUDOBNÁ ČINNOSŤ

V rámci osvetovej činnost r.1927 bola založená dychová Kapela. Jej zakladateľom bol správca školy Peter Pospíšil. Kapela sa skladala z mladých nadšencov, tvorili ju Michal Chlba, Jozef podoliak, Michal Fodora, Pavel Klížan, Jozef Fodora-Gahúr, Štefan Kňaze, Jozef Gálus, Peter Straka a ďalší. Peter pospíšil naučil členov čítať noty a ovládať dychové nástroje. Bol niekoľko rokov dirigentom kapely. Kapela sa po viacerých generačných zmenách udržala dodnes

sejmout.jpg

                           Peter Pospíšil "v strede",zakladateľ kapely r.1927 

                                           

 dychovka 1.jpg                                 

                                Dychová hudba rok 1947

sejmout0007.jpg

                                    MDD- rok 1958 

 dychovka 3.jpg                                                                                                                                          

                                                           

 sejmout0006.jpg                                   Dychová kapela r. 1970 

                                                       

 sejmout0008.jpg                                        Dychová kapela r.1976  

 

Na tradíciu dychových kapiel nadviazalo založenie mládežníckeho dychového súboru HRADIŠŤANKA r. 1984. Jeho umeleckým vedúcim a dirigentom sa stal Ikov Kopáčik a organizačným vedúcim Ing.Pavel Podoliak. Pod vedením Ikova Kopáčika súbor dosiahol vysokú hudobno-spevácku úroveň doma aj vo svet.                                                           

IMGP1898.JPG  

       Mládežnícka dychovka rok 1995

Na prelome tisícročia došlo k zmenám vo vedení DDH, keď trojicu -Ing.Pavel Podoliak-org. vedúci, Ikov Kopáčik-hlavný dirigent a Ladislav Podkamenský st. -druhý dirigent  vystriedala nová mladšia generácia dychovkárskych zanietencov. Úlohu organizačného vedúceho prevzal Ing. Jozef Humaj a dirigentské paličky Vratislav Skaličan a Karol Podoliak obaja odchovanci  DDH. Ikov Kopáčik však aj naďalej prispieva do repertoáru orchestra nielen  novými skladbami , ale aj odbornou pomocou.

                             sejmout0010.jpg

                         Vratislav Skaličan, Ing.Jozef Humaj, Karol Podoliak

sejmout0009_2.jpg

Po roku 1989 sa otvorila mladým hudobníkom z Hradišťa cesta do západnej Európy. Hrali na rôznych koncertoch, festivaloch, súťažiach v Belgicku, Bulharsku, Rakúsku, Monaku, Poľsku, Maďarsku, Taliansku, Českej republike a vo Francúzku. 

Vysokú úroveň pri výchove mladej hudobníckej generácie potvrdzujú i bývalí členovia orchestra, dnes študenti alebo už absolventi konzervatórií a mnohí členovia rôznych profesionálnych telies a pedagógovia v ZUŠ.


 

virtualny cintorin

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka