Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Hradište - okres PartizánskeHľadať
 
 

Okolie obce

 

Územie, na ktorom leží obec Hradište, z hľadiska fauny a flóry patrý do prírodných spoločenských štruktúr, kde sa nachádza teplomilné lesné, poľné,lesostepné a podhorské živočíšstvo a rastlinstvo. Je to prírodný terén. Na rozhraní obce preteká riečka Belánka. Máloktorá oblasť na tak malom priestore, ako je Hradištský chotár sa môže pochváliť toľkými druhmi živočíchov. Môžeme spomenúť stály spev škovránka poľného na poliach Lánov ,Posŕpkov, Priepadišťa, Vinohrádok či Širokej a Turien. Vzácne a chránené vtáčie druhy žijú v povodí riečky Belanky. Je to slávik tmavý, penica čiernohlavá, penica obyčajná, svrčiak riečny,r ybárik riečny,muchárik sivý, oriešok hnedý, sedmohlások hájový,konárik poľný, drozd čierny, stehlík konôpkár, stehlík zelený, stehlík pestrý.

Pozrime sa  aj do lesov Zámostia či Štupnice alebo Agáčiny, Závlčia a do Križného. Tam nájdeme vtáčie druhy, ako sú pinka lesná,glezg hrubozobý,drozd plavý, hrdlička poľná,holub hrivnák, jastrab lesný, myšiak lesný, včelár lesný, mlynárka dlhochvostá, jarabica poľná, bažant poľovný, vrchárka modrá, straka čiernozobá, vlha hájová,s trakoš sivý, penica jarabá, ďateľ veľký, ďateľ čierny, brhlík lesný a ďalšie. Pozrime sa aj na zvieratá, ktoré vyplašíme na prechádzke po hradištskom chotári.Bežná je srnčia zver.V Doline a na Kopaničkách sa môžemestretnúť s danielom škvrnitým, v Bobúlove je častá veverica obyčajná, na stráňach doliny Mikšiná žije jeleň obyčajný a divá sviňa. Hojná je aj líška obyčajná, ktorá máva mláďatá v nore na Svetlovej.Tam žije aj kuna lesná,lasica obyčajná,hrdziaklesný,ryšavka žltohrdlá a v Luhe i vzácna dulovnica väčšia.Nájdeme tu i motýle, pestrú, hebkú a krásnu čeľaď z triedy hmyzu. Na slnečných miestach Vinohrádku, Ploštinej, Dedovej a Svetlovej žije pestrá skupina motýlov čeľade očkáňov-očkáň prosíčkový, očkáň timotejkový, očkáň lúčny a vzácny očkáň stoklasový ,lieta tu aj veľa babôčok-babôčka admirálska, bábôčka žihľavová a brestová. Z piadiviek je najznámejšia piadivka hluchavková. Z nočných motýlov nájdeme okáňa hruškového a okáňa menšieho .Za dedinou v Šiaroch žije užovka hladká. Je to neškodný had, nie je jedovatý.Hojný je aj had hôrny čiže užovka stromová. Naša najväčšia užovka dorastá do dľžky dvoch metrov. Ďalším druhom žijúcim v okolí Hradišťa je užovka obyčajná. Z jašteríc tu objavíme beznohú jaštericu slepúcha lámavého, jaštericu obyčajnú,na úpätí Chotomy jaštericu zelenú.

 

      Hradištský ornitológ a spisovateľ Ivan Kňaze.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          FLÓRA  HRADIŠTSKÉHO CHOTÁRA

      fotografie: Fodora Lubo

 

 

                    

  Vzácny endemit KONIKLEC OBECNÝ "Pulsatila vulgaris Rubra" ľudovo nazývaný "Cundriena    ktorý sa vzácne vyskytuje na juhovýchodných vápencových svahoch nad obcou Hradište, na Pravdovej.

 

 

BODLIAK OBECNÝ ( Carduus acanthoides L)

 

 

ČAKANKA OBYČAJNÁ (Cichorium intibus L)

 

 

 PRVOSIENKA JARNÁ ( Primula veris L)

 

 

 PĽÚCNIK LEKÁRSKY ( Pulmonaria officiális)  -" medovec 

 

 

   VRATIČ OBYČAJNÝ  ( Tanacetum vukgare)

 

                

 

Hríb dubový- "dubák  hríb Hradištských hôr a lesov

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   HRADIŠTE A JEHO OKOLIE

  fotografie: Fodora Lubo

                                          Staré názvy poľných častí Hradištského chotára.

   Závozie, Pravdová, Dedová, Vinohrádky, Kopec, Záviničie, Uklový jarok, Priepadište, Farárové, Kapitula, Záhumenská, Závodie, Malý Lúštek, Podskaločné, Záperište, Turná, Plešiny, Koryto,  Velké Luhy, Zámostie, Šiare, Nadšiare, Mikšiná, Jazarský háj, Jazará, Pavle dolina, Velká dolina, Štupnica, Nad Štupnicou, Kopaničky, Sekanice, Uhlište, Ploštinský háj, Ploštiná, Rajsle hájik, Lány, Agáčina, Nad Hydiny, Široká, Úzka, Novosady, Zaháje, Bobúlov.

 

Orientačná mapka

 

 

Závodie-  v pozadí zasnežená Hradištnica

 

 

Pravdová

 

 

 

Závodie-v pozadí Krčke mlyn

 

Driek- 1975

 

 

Driek- Krčke mlyn 2010

 

cesta na Sekanice

 

Chránený kajinný útvar-pod Chotomou

 

 

Dolné Široké

 

 

Kaplnka Panny Márie na Sádovskom 

 

 
Malebné zákutia riečky Belánky

 

 

 

 Pod Chotomou

 

 

 

Cesta do Doliny

 

 

Dolina

 

 

Sady

 

 

Sady-v pravo  Rajsle hájik

 

 

Dolina- v pozadí Kopaničky a Jazarské hory

 

 

Šiare

 

 

Tehelňa

 

 

Uklový jarok-  lány

 

 

Hudece kríž

 

 

Hradište- Farské

 

Vinohrádky

 

 

 Vinohrádky-v pozadí Farské-Drieňové

 

Zaháje

 

 

Hradište-dolný koniec

 

 Závodie

 

 

Vinohrádky- v pozadí hora Opak ( Opoka)

 

 

Mikšiná

 

 

Hradište-Drieňovy

 

 

Farské-  v pozadí Podskaločná

 

 

 KOPEC- v pozadí hora Chotoma

 

Lány- v pravo Agatina

 

Agatina

 

Hydiná-Bobúlov

 

Lány-UklovýJarok

 

 cesta do hory- Hydinské Lány

 

hora  Bobúlov

 

 

 

          Fauna Hradištského chotára

fotografie od fodografa a spisovateľa Ivana Kňaze st.

 

  Bábočka pávooká                                                                                

 

 

 Diviačia zver v zime                                                                                                

 

Líška

 

Líška na lúke

 

Mladý jeleň

 

srnec lesný

 

Včelárik

 

Srnka so srnčaťom

 

Trsteniarik škriekavý pri krmení mláďat

 

Kobylka krídlatá-Phaneroptera  falcata

 

Hraboš poľný- Microtus Arvalis

 

Črieda diviačej zvere

 

Rybárik riečny - modrý drahokam

 

Červienka

 


 

Hradište vo fotografii

Hradištský kostol

Hradištský kostol
Autor: foto:Fodora Lubo 2008

Hradište-horný koniec

Hradište-horný koniec
Autor: foto:Fodora Lubo 2008

Kostol

Kostol
Autor: foto:Fodora Lubo 2008

Hradištský kostol

Hradištský kostol
Autor: foto:Fodora Lubo 2008


 
 
Hradište-horný koniec

Hradište-horný koniec
Autor: foto:Fodora 2008

Hradište-Nová ulica

Hradište-Nová ulica
Autor: foto:Fodora Lubo 2008

Pohľad na Hradište z hory Chotoma

Pohľad na Hradište z hory Chotoma
Autor: foto:Fodora Lubo Fodora2008

Pohľad na Hradište z hory Chotoma

Pohľad na kostol a cintorín z hory Chotoma
Autor: foto:Fodora Lubo


 
 
Pohľad na Hradište z hory Chotoma

Pohľad na Hradište z hory Chotoma
Autor: foto:Fodora Lubo 2008

Pohľad na Hradište z hory Chotoma

Pohľad na Hradište z hory Chotoma
Autor: foto:Fodora Lubo

Hradište-dolný koniec-pohľad z Pravdovej

Hradište-dolný koniec-pohľad z Pravdovej
Autor: foto:Fodora Lubo 2007


 

virtualny cintorin

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka